DSI แจ้งข้อกล่าวหา กรณีเพจ “ฟอร์ด เส้นทางสีแดง” กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


เปิดอ่าน 335
DSI แจ้งข้อกล่าวหา กรณีเพจ “ฟอร์ด เส้นทางสีแดง” กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 
          วันนี้ (วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562) เวลา 11.00 น. นายอนุรักษ์ เจนตวนิชย์ ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคม เฟสบุ๊ค (Facebook) ของบัญชีผู้ใช้งานชื่อ “ฟอร์ด เส้นทางสีแดง” ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีความมั่นคง เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
         
           กรณีดังกล่าว สืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีภารกิจในการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีลักษณะเป็นเรื่องซับซ้อน หรือเป็นเรื่องที่มีอาจผลกระทบอย่างรุนแรง ต่อความมั่นคงประเทศ หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงมีการสืบสวนติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้งานบริการเครือข่ายสังคม เฟสบุ๊ค (Facebook) ที่อาจเข้าข่ายกระทำความผิดตามกฎหมายดังกล่าว และพบว่าเครือข่ายสังคม เฟสบุ๊ค (Facebook) ของบัญชีผู้ใช้งานชื่อ “ฟอร์ด เส้นทางสีแดง” มีการโพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.55 น. มีเนื้อหาว่ามีข่าวลือว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 265 วรรคสอง ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 44 เพื่อตัดสิทธิบุคคลสำคัญท่านหนึ่งมิให้เกี่ยวข้องทางการเมือง หรืออีกนัยหนึ่งต้องการผูกขาดอำนาจในการปกครองประเทศอยู่ในมือของกองทัพฝ่ายเผด็จการ ซึ่งกรณีดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน จึงมอบหมายให้กองคดีความมั่นคง กรมสอบสวนคดีพิเศษ สืบสวนสอบสวนกรณีดังกล่าวเพื่อหาตัวผู้กระทำผิด โดยรับเรื่องไว้เป็นคดีพิเศษที่ 12/2562
         
          จากการสืบสวนสอบสวน พบข้อมูลการลงทะเบียนใช้งานเครือข่ายสังคม เฟสบุ๊ค (Facebook) ของบัญชีผู้ใช้งานชื่อ “ฟอร์ด เส้นทางสีแดง” พบว่าคือ นายอนุรักษ์ เจนตวนิชย์ คณะพนักงานสอบสวน
คดีพิเศษจึงมีมติให้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นายอนุรักษ์ เจนตวนิชย์ ในความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 14 (2) โดยในวันนี้ (วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562) เวลา 11.00 น. นายอนุรักษ์ เจนตวนิชย์ ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว หลังจากนี้ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหานำพยานหลักฐานของตนมาแก้ข้อกล่าวหาว่าตนไม่ได้กระทำความผิดอย่างไร จากนั้นจึงพิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมดก่อนมีความเห็นทางคดีและส่งต่อไปยังพนักงานอัยการเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
 
          อย่างไรก็ตาม กรมสอบสวนคดีพิเศษยังอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังและสืบสวนติดตามพฤติการณ์บุคคลและกลุ่มบุคคลที่อาจมีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่มีลักษณะเป็นเรื่องซับซ้อน หรือเป็นเรื่องที่มีอาจผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความมั่นคงประเทศ หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษ หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดดังกล่าวได้ โดยสามารถแจ้งเบาะแสได้ทางเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ www.dsi.go.th หรือส่งเป็นจดหมายมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขที่ 128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 กรมสอบสวนคดีพิเศษจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ
 
          จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
คณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ
19 เมษายน 2562

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ