DSI ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการสืบสวนสอบสวน เพื่อเก็บข้อมูลจากโทรศัพท์ จากมูลนิธิไอเจเอ็ม (I.J.M.)


เปิดอ่าน 404

DSI ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการสืบสวนสอบสวน เพื่อเก็บข้อมูลจากโทรศัพท์ จากมูลนิธิไอเจเอ็ม (I.J.M.) 

 
วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ อาคารฝึกอบรมไปรษณีย์เขตหลักสี่ พันตำรวจโทปกรณ์  สุชีวกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะผู้กำกับดูแลกองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้พันตำรวจโท สุภัทธ์  ธรรมธนารักษ์  ผู้อำนวยการกองคดีการค้ามนุษย์ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้ารับมอบอุปกรณ์ช่วยในการสืบสวนสอบสวน โดยเป็นอุปกรณ์เพื่อเก็บข้อมูลจากโทรศัพท์ จากมูลนิธิไอเจเอ็ม (I.J.M.) ซึ่งเป็นเครื่อง Universal Forensic Extraction Device ยี่ห้อ Cellebrite รุ่น Touch 2 หมายเลขเครื่อง  7211737 ราคา 12,000 ดอลล่า หรือ  420,000 บาท ให้กับกองคดีการค้ามนุษย์เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในราชการต่อไป

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ