ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2562 (Innovation for Crime Combating Contest 2019 : I4C-2019) "ประเภทแนวคิด"


เปิดอ่าน 991

ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2562 (Innovation for Crime Combating Contest 2019 : I4C-2019) "ประเภทแนวคิด"

 

          กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทุกระดับชั้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2562 (Innovation for Crime Combating Contest 2019 : I4C-2019) ประเภทแนวคิด ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

        นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทุกระดับชั้น (จำนวนไม่เกิน 3 คนต่อผลงาน) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้กำกับดูแลในการจัดทำและส่งผลงาน

กำหนดการสำคัญ

 • ปิดรับผลงาน 31 มีนาคม 2562
 • ประกาศผลการคัดเลือก 30 เมษายน 2562 
 • วันประกวดผลงาน 10 มิถุนายน 2562

หัวข้อการประกวด

1) ซอฟต์แวร์สำหรับการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ เช่น

 • การเตือนภัยประชาชนเกี่ยวกับการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต หรือทางโทรศัพท์ (แก๊งคอลเซ็นเตอร์)
 • การหาเบาะแสและติดตามธุรกรรมการเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
 • Crawler สำหรับการติดตามแกะรอยการกระทำความผิดผ่านอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์
 • การหาข้อมูลเบาะแสผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
 • การพิสูจน์ความถูกต้องหรือความเป็นจริงให้กับสารสนเทศ
 • การเชื่อมโยงสารสนเทศจากแหล่งและเวลาประมวลเป็นภาพรวม
 • การระบุตัวตนและการค้นหาสารสนเทศ
 • การเข้าถึงข้อมูล การถอดรหัส และการประมวลสารสนเทศจากอุปกรณ์
 • การเข้าถึงและการรบกวนระบบกล้องวงจรปิด
 • การระบุเครื่องมือ ตัวตน และเส้นทางการสื่อสารข้อมูล
 • การเข้าถึงเครือข่าย Wi-Fi
 • การบริหารจัดการการสอบปากคำและการวิเคราะห์ข้อมูลจากบุคคลจำนวนมาก

2) อุปกรณ์หรือระบบสำหรับการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ เช่น

 • Internet of Things สำหรับการรวบรวมจัดเก็บพยานหลักฐานภาพ เสียง และระบุตำแหน่ง
 • อุปกรณ์สื่อสารประจำบุคคล (สื่อสารข้อมูล ระบุตำแหน่ง แจ้งเตือน)
 • กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติงาน (Body Camera)
 • อุปกรณ์สื่อสารประจำหน่วย (ขยายสัญญาณระยะไกล)
 • ระบบติดตามและสั่งการการปฏิบัติงานแบบเวลาจริงบนยานพาหนะ
 • กล้องสังเกตการณ์เป้าหมาย
 • ระบบสำรวจจากที่สูงด้วยเครื่องบินไร้คนขับ
 • อุปกรณ์อ่านลายนิ้วมือแบบเคลื่อนที่สำหรับงานจับกุม

3) เทคโนโลยีการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ เช่น

 • การบริหารจัดการและรักษาความน่าเชื่อถือพยานหลักฐานดิจิทัล
 • การบริหารจัดการหลักฐานและวัตถุพยาน
 • การแปลภาษา
 • การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (Human-Computer Interaction : HCI)

4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ หรือการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

รางวัลการประกวด

       เงินรางวัล รวมทั้งสิ้น 15,000 บาท แบ่งออกเป็น

 • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

?เงื่อนไขการประกวด

 • ผู้ทำผลงานและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องติดตามข้อมูลข่าวสารที่ประกาศหรือแจ้งให้ทราบ ผ่านช่องทาง  Facebook : DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ และอีเมล dsi.sird@gmail.com อย่างสม่ำเสมอ
 • ผลงานที่ส่งประกวดต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 • ผู้ทำผลงานและอาจารย์ที่ปรึกษายินยอมให้ความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสาธารณชน เพื่อประโยชน์ทางราชการและทางการศึกษาวิจัย
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัลที่ได้รับจากการประกวด หากปรากฎข้อเท็จจริงในภายหลังว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและรายละเอียดการประกวด

<< QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มต่างๆ >>

 

 

ลิงค์สำหรับดาน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์ม

https://drive.google.com/drive/folders/1ouTF_620o6ealSQEQkVFzR4QNCARPaw2?usp=sharing

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ