รณรงค์ หยุด ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา "ไม่ซื้อ" "ไม่ขาย" "ไม่ใช้ของปลอม"


เปิดอ่าน 1,080

     

       คลิปรณรงค์ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเคารพในสิทธิ งดละเลิกใช้สินค้าละเลิดทรัพย์สินทางปัญญาและมีค่านิยมในการใช้สินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ