กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เข้าศึกษาดูงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ

18/11/2563 15:39:27 172 views   TH
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เข้าศึกษาดูงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในการต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรนิติกร รุ่นที่ 40 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เข้าศึกษาดูงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ และประสบการณ์ในการทำงาน โดยมี พันตำรวจตรี ณัฐพล ดิษยธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิเศษ และ นางสาวจันจิรา เฉลิมวุฒิศักดิ์ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ "หนี้นอกระบบ" ณ ห้องประชุม 1 ชั้น1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

Lasted Post

Related Post