DSI ร่วมกิจกรรมจิตอาสา กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 6/2565

published: 26/5/2566 13:06:10 updated: 26/5/2566 13:06:10 745 views   TH
 

DSI ร่วมกิจกรรมจิตอาสา กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 26 พฤษภาคม2566 พันตำรวจตรี สุริยา  สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ นางสาวปุณยวรีย์ สุวรรณลีลา เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ กองปฏิบัติการพิเศษ วิทยากรจิตอาสา 904  นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา กระทรวงยุติธรรม “ยุติธรรมทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 6/2566 และบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานและปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา โดยมี  นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดใหม่ (ยายแป้น) ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

Lasted Post

Related Post