DSI ยืนยันให้ประกันตัวผู้ต้องหาเครือข่ายโกฟุกเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ

published: 27/4/2567 11:33:35 updated: 27/4/2567 11:33:35 1314 views   TH
 

DSI ยืนยันให้ประกันตัวผู้ต้องหาเครือข่ายโกฟุกเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ-แจงส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมผู้ต้องหาให้อัยการแล้วเมื่อวันที่ 11 เมษายน

ตามที่ปรากฏการเผยแพร่ข่าวของสื่อสารมวลชน กรณีนายวัชระ  เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้ยื่นหนังสือต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอให้ชี้แจงกรณีการให้ประกันตัวผู้ต้องหาในคดีนายสง่า หรือโกฟุก ทำให้รัฐเสียหายไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาท ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้จับกุมผู้ต้องหาซึ่งเป็นเครือข่ายนายสง่าฯ ได้จำนวน 2 ราย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 และเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 และต่อมาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีการฟอกเงินทางอาญา ได้ให้ประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย นั้น

​กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอขอบคุณที่ติดตามการดำเนินคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษและขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว โดยยืนยันว่าการให้ประกันตัวผู้ต้องหาเครือข่ายโกฟุกเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญทุกประการ ดังนี้ 

      ​1. การจับกุมผู้ต้องหาตามที่ปรากฏเป็นข่าว เป็นกรณีเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ ซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวกันกับโกฟุก คดีพิเศษที่ 49/2567 แต่ไม่ใช่กรณีการดำเนินคดีกรณีความผิดเกี่ยวกับการทุจริตส่งออกน้ำมันไปยังประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นคดีพิเศษที่ 116/2563

  ​2. ผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย ดังกล่าวติดต่อเข้ามอบตัว แต่เนื่องจากเป็นบุคคลมีหมายจับ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงได้ดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คือต้องมีการจับกุม ควบคุม หรือพิจารณาปล่อยชั่วคราว อันเป็นขั้นตอนตามกฏหมาย

   ​3. พฤติการณ์ของผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย ไม่ใช่ตัวการสำคัญ ประกอบกับผู้ต้องหายื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาตามหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 และ 108/1 แล้ว มีเหตุที่จะปล่อยตัวชั่วคราวได้ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงเสนอคำร้องอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวและมีกำหนดให้มารายงานตัวเป็นระยะ

​4. สำหรับทรัพย์สินที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ทำการตรวจยึดไว้ ได้นำส่งให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

​ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ กรณีกลุ่มเครือข่ายโกฟุกประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย โดยมีการนำเงินที่ได้มาจากเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์และจากกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายนำมาฟอกเงิน คดีพิเศษที่ 10/2567 ไปยังพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการคดีพิเศษ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายแล้วเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567

     ​กรณีทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นเป็นการดำเนินการตามกฏหมายและสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ

------------------------------------------------

​26 เมษายน 2567

Documents related