DSI ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานทางด้านกฎหมาย ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

published: 28/2/2567 14:40:46 updated: 28/2/2567 14:49:54 163 views   TH
 

     วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ นางสาวอรุณศรี วิชชาวุธ ผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การดำเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เข้าศึกษาดูงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ)
     โดยในการศึกษาดูงานครั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนสถาบันการศึกษาในให้ความสำคัญในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษา

Documents related

Lasted Post

Related Post