กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดโครงการ “ดีเอสไอ คืนต้นกล้า เพื่อป่าของเรา” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2567

published: 7/6/2567 18:45:45 updated: 7/6/2567 18:45:45 125 views   TH
 

          วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้พันตำรวจโท พเยาว์  ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  “ดีเอสไอ คืนต้นกล้า เพื่อป่าของเรา” โดยมีร้อยตำรวจเอก ธรรศ เลาห์ทวี เลขานุการกรม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ 

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2567 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม  2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษตระหนักและเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 60  คน ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ ต้นรวงผึ้ง ต้นพยุง ต้นพยอม และต้นบุญนาค  เมื่อต้นไม้เจริญเติมโตจะให้ร่มเงา แก่ผู้มาปฏิบัติธรรม ณ ศาลาปฏิบัติธรรมกุฏิกรรมฐานวัดกลางเกร็ด ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ต่อไป


Documents related

Lasted Post

Related Post