DSI ส่งตัวผู้ต้องหาเพิ่มเติม กรณีบริษัท ดิจิตอล คราวน์ โฮลดิ้ง จำกัด กับพวกกระทำความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันฉ้อโกงประชาชนฯ

published: 21/2/2567 8:40:53 updated: 21/2/2567 9:05:40 360 views   TH
 

DSI ส่งตัวผู้ต้องหาเพิ่มเติม กรณีบริษัท ดิจิตอล คราวน์ โฮลดิ้ง จำกัดกับพวก

กระทำความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันฉ้อโกงประชาชนฯ

          วันนี้ (วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567) พันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ได้มอบหมายให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ 3 นำตัว นายปริญญา (สงวนนามสกุล) ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัท ดิจิตอล คราวน์ โฮลดิ้ง จำกัด ผู้ต้องหาที่ 1 ในคดีพิเศษที่ 1/2556 และคดีพิเศษที่ 33/2560 คดีระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้กล่าวหาและบริษัท ดิจิตอล คราวน์ โฮลดิ้ง จำกัด กับพวก ผู้ต้องหา ในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ไปส่งให้พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 4 เพื่อยื่นฟ้องคดี ณ ศาลอาญา

            คดีสืบเนื่องจาก บริษัท ดิจิตอล คราวน์ โฮลดิ้ง จำกัด ผู้ต้องหาที่ 1 กับพวก ได้ร่วมกันโฆษณาชักชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมลงทุนประกอบกิจการขายตรง สินค้าประเภทตะเกียงและน้ำมันหอมระเหย โดยจัดให้มีการอบรมบรรยายตามสถานที่ต่าง ๆ มีแผนการตลาดให้ลงทุน และจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมาย ว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ของสถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้แต่ความจริงไม่มีการนำเงินไปลงทุนจริงตามที่โฆษณาแต่อย่างใด ทำให้ประชาชนหลงเชื่อนำเงินไปลงทุนและภายหลังไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน ทำให้เกิดความเสียหายกับผู้ลงทุนเป็นจำนวนมาก ซึ่งคดีพิเศษดังกล่าว พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ทำการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้ว โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีความเห็นสั่งฟ้องนิติบุคคลและบุคคล ในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา โดยได้ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการแล้ว และต่อมาพนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4 ได้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษแจ้งข้อกล่าวหากรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน และจัดการให้ได้ตัวส่งพนักงานอัยการเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลอาญา นำมาสู่การดำเนินการในการแจ้งข้อหาและนำตัว นายปริญญาส่งพนักงานในวันนี้


Documents related

Lasted Post

Related Post