QR Code สำหรับผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงจากบริษัท ออสซี่ออยล์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (คดีพิเศษที่ 252/2565)

1/8/2565 10:38:41 583 views   TH
 

QR Code สำหรับผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวง

จากบริษัท ออสซี่ออยล์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (คดีพิเศษที่ 252/2565)

 

          กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของบริษัท ออสซี่ออยล์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด กับพวก  สามารถลงทะเบียนข้อมูลผู้เสียหายผ่านทางคิวอาร์โค้ด  เพื่อเป็นช่องทางการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหาย โดยจะรวบรวมข้อมูลสำหรับดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไป

 หรือท่านสามารถเข้าลงทะเบียนได้ โดยกดที่ลิงก์นี้  https://link.dsi.go.th/64qdEJ