ดีเอสไอ ประชุม ศรชล. เพื่อร่วมป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ทางทะเล

22/5/2563 11:47:58 180 views   TH
 

ดีเอสไอ ประชุม ศรชล. เพื่อร่วมป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ทางทะเล

             

                 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563   พันตำรวจตรี สิริวิชญ์   ชาญเตชะสิทธิ์กุล  ผู้อำนวยการกองคดีการค้ามนุษย์  ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)  โดยมี นาวาเอก สมหมาย  ศรีทอง ร.น. ผู้อำนวยการกองสืบสวนกลางและการข่าว ในฐานะ ผู้แทนสำนักงานสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย ศรชล. พร้อมคณะรวม 4 นาย

 

                           ทั้งนี้ คณะ ศรชล. ได้เข้าพบพันตำรวจโท คมวิชช์   พัฒนรัฐ  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  เพื่อเป็นการพบปะระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายด้านการค้ามนุษย์  ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและแสวงหาแนวทางการทำงานร่วมกัน ในลักษณะของการบูรณาการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์   ตลอดจนเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน ด้วยการแลกเปลี่ยนบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานสำหรับนำมาเป็นแนวทางในปฏิบัติงานร่วมกัน  เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางทะเลให้มากขึ้นต่อไป    ณ  กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ชั้น 4 อาคารไปรษณีย์)

 

Lasted Post

Related Post