DSI ร่วมเสวนาวิชาการ "1 ปี พ.ร.บ. ซ้อมทรมานฯ ข้อท้าทายและความคาดหวัง"

published: 1/3/2567 14:17:59 updated: 1/3/2567 14:17:59 203 views   TH
 

DSI ร่วมเสวนาวิชาการ "1 ปี พ.ร.บ. ซ้อมทรมานฯ ข้อท้าทายและความคาดหวัง"


         DSI ร่วมเสวนาวิชาการโครงการขับเคลื่อนนโยบาย กสม. ประเด็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรม หัวข้อ "1 ปี พ.ร.บ. ซ้อมทรมานฯ ข้อท้าทายและความคาดหวัง" ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง Conference Room ชั้น 2 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) โดย นายอังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรม ได้ขึ้นเวทีร่วมเสวนาในครั้งนี้ รวมทั้งนางสาวณัฐกานต์ พงษ์พิริยะ ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เผยแพร่ให้ความรู้คดีพิเศษที่เป็นไปตามกฎหมายอุ้มทรมานฯ 


          การเสวนาครั้งนี้จัดโดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม มูลนิธิผสานวัฒนธรรม สมาคมเพื่อการป้องกันการทรมาน (APT) และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
Documents related

Lasted Post

Related Post