DSI จับมือ CIFS พัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์เพื่อการสืบสวนสอบสวน

26/10/2564 10:11:42 241 views   TH
 

DSI จับมือ CIFS พัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์เพื่อการสืบสวนสอบสวน

                    เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย พันตำรวจโท อมร หงษ์ศรีทอง ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล ผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษ พันตำรวจโท ณฐพล ดิษยธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และพันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ เดินทางเข้าพบ พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พันตำรวจโท เชน กาญจนาปัจจ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และคณะผู้บริหารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐศาสนภักดี (อาคารบี)
                    กรมสอบสวนคดีพิเศษและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและปราบปราม สืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษและการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้ประสานความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในหลายคดี โดยในการหารือวันนี้ ทั้งสองหน่วยงานได้มีความเห็นร่วมกัน ดังนี้
1. การบูรณาการข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามคนหายและการพิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบูรณาการภารกิจติดตามคนหาย พิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม ซึ่งบางส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีการบังคับสูญหายอันเกี่ยวข้องกับเรื่องทางอาญา
2. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษในการขับเคลื่อนงานพิสูจน์สัญชาติให้กับคนไร้สัญชาติ ด้วยการตรวจพิสูจน์ทางสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อหลักมนุษยธรรมและความมั่นคงของประเทศ
3. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์อนุญาตให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าถึงข้อมูลบนระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม เพื่อสนับสนุนการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ

คณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ
26 ตุลาคม 2564