ขยายระยะเวลาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2563 (Innovation for Crime Combating Contest 2020 : I4C-2020)

17/6/2563 16:47:13 748 views   TH
 

ดีเอสไอ ขยายเวลาส่งผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีฯ เข้าชิงเงินและโล่รางวัล

ถึง 12 กรกฎาคม นี้

 

          กรมสอบสวนคดีพิเศษขยายเวลาการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2563 (Innovation for Crime Combating Contest 2020 : I4C-2020) ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 88,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

 

 

โดยสามารถ ส่งผลงานภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 (ทั้ง 3 ประเภท)

           1. ประเภทชิ้นงาน ( คลิกเพื่อดูรายละเอียด >> http://bit.ly/2TnbbG0)

           2. ประเภทแนวคิดทางเทคโนโลยี ( คลิกเพื่อดูรายละเอียด>> http://bit.ly/39p5LzX)

           3. ประเภทแนวคิดทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาชญากรรม ( คลิกเพื่อดูรายละเอียด >> http://bit.ly/32YGN88)

กำหนดการ...

           - ปิดรับผลงาน 12 กรกฎาคม 2563

           - ประกาศผลการคัดเลือก 21 กรกฎาคม 2563

           - วันประกวดผลงาน 20 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

เงื่อนไขการประกวด...

           1. ผู้ทำผลงานและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องติดตามข้อมูลข่าวสารที่ประกาศหรือแจ้งให้ทราบผ่านช่องทาง Facebook : DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ และอีเมล dsi.sird@gmail.com อย่างสม่ำเสมอ

           2. ผลงานที่ส่งประกวดต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

           3. ผู้ทำผลงานและอาจารย์ที่ปรึกษายินยอมให้ความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสาธารณชน เพื่อประโยชน์ทางราชการและทางการศึกษาวิจัย

           4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัลที่ได้รับจากการประกวด หากปรากฎข้อเท็จจริงในภายหลังว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและรายละเอียดการประกวด

Lasted Post

Related Post