DSI มอบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับสัตว์พิการ ภายใต้โครงการ “DSI ปันน้ำใจให้น้องสี่ขา กินอิ่ม นอนอุ่น” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565

published: 1/7/2565 11:10:50 updated: 1/7/2565 11:10:50 858 views   TH
 

DSI มอบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับสัตว์พิการ ภายใต้โครงการ “DSI  ปันน้ำใจให้น้องสี่ขา กินอิ่ม นอนอุ่น” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565 

     วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 10:30 น. ร้อยตำรวจเอก ธรรศ เลาห์ทวี เลขานุการกรม นางสาวญาณินี เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนกรมสอบสวนคดีพิเเศษ มอบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับสัตว์พิการ ภายใต้โครงการ “DSI  ปันน้ำใจให้น้องสี่ขา กินอิ่ม นอนอุ่น” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมีสิ่งของที่นำไปบริจาคดังนี้ น้ำยาฆ่าเชื้อ ยากันยุงแบบขด อาหารเม็ด สุนัขและแมว แผ่นรองซับ ทรายแมว อาหารสำหรับสัตว์ป่วย นมแพะ  ผ้าพันแผล น้ำยาล้างจาน ถุงขยะ แป้งโรยกำจัดเห็บมัด แชมพูอาบน้ำสุนัข ผ้าเช็ดตัว หน้ากากอนามัย รวมมูลค่าประมาณ 45,000 บาท ณ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ(ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

     โดยนำเงินที่ได้จากการบริจาคสมทบทุนจากข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวนทั้งสิ้น 38,300 บาท ซึ่งทั้งหมดนำไปซื้อสิ่งของที่จำเป็นข้างต้น รวมกับสิ่งของที่มีผู้มาบริจาค ณ กล่องรับบริจาค คิดเป็นมูลค่าประมาณ 45,000 บาท  และนำไปมอบให้กับมูลนิธิฯ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ด้วยการทำความดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสัตว์โลก ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งได้รับอาหาร ที่พัก ได้รับการดูแลเอาใจใส่ และการรักษาที่ดี ต่อไป