DSI ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 127 ปี

published: 18/9/2566 10:40:32 updated: 18/9/2566 10:40:32 994 views   TH
 

 DSI ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนากรมป่าไม้  ครบรอบ 127 ปี 


วันนี้ (จันทร์ที่ 18 ก.ย. 2566) พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำรวจโท ภีคเดช จุลพล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมบริจาคให้ความช่วยเหลือพนักงานพิทักษ์ป่าไม้ที่ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่บัญชี “กองทุนสวัสดิการกรมป่าไม้” เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้  ครบรอบ 127 ปี โดยมีนายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤศ กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร