DSI เตรียมจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ (DSI-SLOC) ที่ชะอำ

10/9/2564 14:44:16 194 views   TH
 

DSI เตรียมจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ (DSI-SLOC) ที่ชะอำ

ตามที่ พันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และร้อยตำรวจเอก ชาญณรงค์ ทับสารผู้อำนวยการสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ได้เข้าร่วมการประชุมกับกรมธนารักษ์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดสรรที่ราชพัสดุ เนื้อที่ประมาณ  3 - 2 - 22 ไร่ ที่ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานบังคับใช้กฎหมายและการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมพิเศษ นั้น

​ขณะนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าว โดยจะจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ” (DSI Special Law Enforcement Operations Center  หรือ DSI-SLOC) โดยคาดว่าศูนย์ DSI-SLOC จะพร้อมของบประมาณในปี 2566 ในการก่อสร้างเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายภายใต้เสาประชาคมความมั่นคงอาเซียน และหน่วยงานพันธมิตรต่างประเทศในอนาคต พร้อมทั้งเป็นศูนย์ (hub) สำหรับการปฏิบัติการร่วม (Joint Taskforce) รวมถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายชั้นนำในภูมิภาคต่อไป

Lasted Post

Related Post