ศูนย์คดีละเมิดทางเพศเด็ก กรมสอบสวนคดีพิเศษ นำเสนอผลงาน Operation Black Wrist และ Operation Casting Call โครงการ ARLEMP ณ กรุงโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

published: 24/3/2566 11:19:46 updated: 24/3/2566 11:19:46 847 views   TH
 

ศูนย์คดีละเมิดทางเพศเด็ก กรมสอบสวนคดีพิเศษ นำเสนอผลงาน Operation Black Wrist และ Operation Casting Call โครงการ ARLEMP ณ กรุงโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

     Asia Region Law Enforcement Management Program (ARLEMP) ได้เชิญผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 55  ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย จำนวน 21 คน จาก 16 ประเทศ  ในระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2566 ณ RMIT University กรุงโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

     พันตำรวจตรี สุริยา  สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการศูนย์คดีละเมิดทางเพศเด็ก เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ นำเสนอคดีตัวอย่าง Operation Black Wrist และ Operation Casting Call เป็นปฏิบัติการคดีละเมิดทางเพศเด็ก โดยใช้สื่อออนไลน์ ที่สอบสวนเป็นคดีพิเศษ ใช้รูปแบบการบูรณาการ การสืบสวนสอบสวนระหว่างประเทศ ในลักษณะการสืบสวนสอบสวนคู่ขนาน และมีการจับกุมเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมดังกล่าวอีกหลายประเทศ

     นอกจากนี้ ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ยังได้ร่วมเสวนา กับหน่วยงานต่างประเทศ อาทิ AFP UNODC HSI AVLF MPS เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ARLEMP รุ่นที่ 55 ได้เห็นภาพการประสานงานระหว่างประเทศ ตามมาตรฐานสากล และใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานจริงต่อไป โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นเพียงหน่วยงานเดียวในทวีปเอเชีย ที่ได้รับโอกาสนำเสนอในครั้งนี้

Lasted Post

Related Post