อธิบดีดีเอสไอ เข้าพบอธิบดีกรมที่ดิน เพื่อหารือการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลที่ดิน  พร้อมพัฒนา AI เพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องผืนป่าของไทย

26/10/2564 10:07:48 187 views   TH
 

อธิบดีดีเอสไอ เข้าพบอธิบดีกรมที่ดิน เพื่อหารือการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลที่ดิน 
พร้อมพัฒนา AI เพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องผืนป่าของไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประกอบด้วย พันตำรวจโท สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจโท อมร หงษ์ศรีทอง ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล ผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษ  พันตำรวจโท ณฐพล ดิษยธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และพันตำรวจตรี วรณัน  ศรีล้ำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ เดินทางเข้าพบ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน พร้อมผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย นายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจกรมที่ดิน  นายชัยยศ เหลืองพัทรเชวง รองอธิบดีกรมที่ดิน  นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน และนายอำนวย  พิณสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ  เพื่อหารือข้อราชการในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน  ณ กรมที่ดิน อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี)
กรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมที่ดิน ได้ทำบันทึกความตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ระหว่างกรมที่ดินกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561  ที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมที่ดิน ได้มีการประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  ในการหารือครั้งนี้จึงได้กำหนดประเด็นสำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน ดังนี้ 
1. กรมที่ดินยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนกรมสอบสวนคดีพิเศษในการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมที่ดิน เพื่อให้การสืบค้นสะดวก อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ
2. กรมที่ดินมีความเชี่ยวชาญการอ่านแปลภาพถ่ายแผนที่ด้วยระบบทาบทับ สามารถสนับสนุนงานเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่าย และกำลังพัฒนาการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อช่วยอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งสามารถสนับสนุนกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ในอนาคต
3. กรมที่ดินมีเจ้าหน้าที่รังวัดในส่วนกลาง ที่มีความเชี่ยวชาญ ที่พร้อมสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อปฏิบัติการในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษให้สามารถดำเนินการได้ด้วยความรวดเร็ว ไม่ซ้ำซ้อน และเกิดประสิทธิภาพ

คณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ
26 ตุลาคม 2564