แบบสำรวจข้อมูลผู้เสียหายที่สมัครทำงานออนไลน์กับ Bywork

26/5/2565 13:15:45 171 views   TH
 

ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจข้อมูลผู้เสียหายที่สมัครทำงานออนไลน์กับ Bywork

เนื่องด้วยมีผู้ร้องทุกข์กรณีถูกหลอกให้สมัครสมาชิกทำงานออนไลน์ในเว็บไซต์ https://www.bywork.like โดย จูงใจว่าถ้าสมัครสมาชิกด้วยเงินจำนวนมาก จะได้ค่าตอบแทนที่สูง

ในการนี้ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ได้จัดทำแบบสอบถามออนไลน์เพื่อให้ประชาชนผู้เสียหายที่สมัครทำงานออนไลน์ในเว็บไซต์ Bywork ได้ตอบแบบสอบถาม

 

โดยสามารถทำแบบสอบถามได้ที่ https://link.dsi.go.th/9MmA43 หรือ เข้าผ่าน QR Code 

Lasted Post

Related Post