ดีเอสไอ โต้ข่าวปลอม ใช้รูปแบบเอกสารที่ยกเลิกไปแล้วแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์

published: 31/10/2562 21:13:09 updated: 1/11/2562 17:52:40 7617 views   TH
 

ดีเอสไอ โต้ข่าวปลอม ใช้รูปแบบเอกสารที่ยกเลิกไปแล้วแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์

ด้วยมีผู้มีแอบอ้างเป็นคณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษเผยแพร่เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ กรณีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รับเรื่องร้องเรียนจากนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมและผู้เสียหายจากการเล่นแชร์ Forex - 3D 

โดยข่าวดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง คือ

1. ใช้รูปแบบเอกสารข่าวของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ได้ยกเลิกไปตั้งแต่ปี 2552 โดยหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารที่ปรากฏในเอกสารข่าวปลอมได้ถูกยกเลิกการใช้งานไปแล้วเช่นกัน

2. ในรายละเอียดของข่าวระบุวันที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เนื่องจากวันที่นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรม และผู้เสียหายจากการเล่นแชร์ มายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม คือ วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 แต่ในข่าวปลอมระบุว่าเป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และในวันดังกล่าวคณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษมิได้จัดทำเอกสารข่าวแต่อย่างใด

3. เอกสารข่าวปลอมที่อ้างว่าออกมาจากคณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปรากฏเนื้อหาข่าว ในทำนองการสัมภาษณ์ นายรณรงค์ แก้วเพชร และตัวแทนผู้เสียหายเท่านั้น แต่ไม่ปรากฏเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่อย่างใด

จึงขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อ และส่งต่อข้อความอันเป็นเท็จดังกล่าว ซึ่งเป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษจะพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

คณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ

31 ตุลาคม 2562

Documents related

Lasted Post

Related Post