กรมสอบสวนคดีพิเศษ ชี้แจงกรณีร้องเรียนเจ้าหน้าที่คืนไม้ของกลางไม่ถูกต้อง อยู่ระหว่างสอบสวนอาญา-วินัย เร่งพัฒนาระบบควบคุมของกลางให้ทันสมัย

published: 11/11/2565 16:15:39 updated: 11/11/2565 16:15:39 731 views   TH
 

“กรมสอบสวนคดีพิเศษ ชี้แจงกรณีร้องเรียนเจ้าหน้าที่คืนไม้ของกลางไม่ถูกต้อง

อยู่ระหว่างสอบสวนอาญา-วินัย เร่งพัฒนาระบบควบคุมของกลางให้ทันสมัย”

ตามที่ปรากฏข่าว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ว่าได้มีประชาชนไปยื่นเรื่องร้องเรียนต่อพลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ตรวจสอบ โดยกล่าวหาเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดการคืนไม้พะยูงที่เป็นของกลางในคดีพิเศษที่ 196/2556 ไม่เป็นไปตามคำสั่งของพนักงานอัยการ เป็นเหตุให้ตนเองได้รับความเสียหาย นั้น

          กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงว่า คดีพิเศษที่ 196/2556     เป็นคดีอาญา กรณีขบวนการลักลอบตัด/ขน และหรือค้าไม้พะยูงในพื้นที่อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ของกลางไม้พะยูงแปรรูป ตอไม้ 36 ตอ (37 ชิ้น) ไม้พะยูงท่อน 9 ท่อน ไม้พะยูงเหลี่ยม 244 เหลี่ยมอยู่ในความรับผิดชอบสอบสวนของศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 4 (ขอนแก่น) ทางการสอบสวนมีการดำเนินคดีอาญากับผู้ต้องหาจำนวน 3 คน รวมทั้งผู้ร้องในคดีนี้ ในความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ.2484 ภายหลังมีคำสั่งของพนักงานอัยการให้จัดการคืนไม้พะยูงของกลางแก่เจ้าของตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 85 โดยมีผู้ร้องและผู้อื่นต่างกล่าวอ้างในกรรมสิทธิ์ ภายหลังผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 4 ได้มีคำสั่งคืนไม้ของกลางแก่บุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ร้องซึ่งกรณีดังกล่าวผู้ร้องได้ใช้สิทธิ์แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรมันจาคีรีเพื่อดำเนินคดีอาญาแล้วจึงเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะพิสูจน์ความผิดและความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาตามขั้นตอนของกฎหมาย ในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้ร้องได้ยื่นขอความเป็นธรรมต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเช่นกัน โดยมีคำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ 691/2565 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ให้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 อีกทางหนึ่งแล้ว เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

          อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ คณะกรรมการคดีพิเศษ จึงได้ออกข้อบังคับ กคพ.ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีพิเศษ พ.ศ.2565  เกี่ยวกับการจัดการของกลางที่มีผู้โต้แย้งสิทธิ์กัน เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ความชัดเจน รัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อมีให้เกิดปัญหาเดือดร้อนต่อประชาชน และเป็นนโยบายของนายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ถอดบทเรียนโดยมอบหมายให้กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ พัฒนาระบบการควบคุมของกลางในคดีพิเศษ เพื่อให้สามารถตรวจสอบสถานะของสิ่งของต่างๆ ที่ยึดหรืออายัดไว้ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 เพื่อควบคุมกำกับการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย อันเป็นการสร้างนวัตกรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

Lasted Post

Related Post

แชทกับวานหน่อย