DSI จัดอบรมด้านการสอบสวนคดีอาญา ให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายในกระบวนการยุติธรรม

published: 24/5/2566 14:54:18 updated: 24/5/2566 14:54:18 812 views   TH
 

DSI จัดอบรมด้านการสอบสวนคดีอาญา ให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายในกระบวนการยุติธรรม

   วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมาย พันตำรวจโท พเยาว์ ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในเรื่องการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีอาญา การตรวจค้น จับกุม และการบันทึกปากคำให้กับบุคลากร ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จำนวน 38 คน ในการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการสอบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 1 โดยมี ร้อยตำรวจเอก ทินวุฒิ สีละพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ให้การต้อนรับ จัดสถานที่ฝึกอบรม และที่พักให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ สถาบัน
การสอบสวนคดีพิเศษ ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566

  กิจกรรมดังกล่าว เป็นการให้ความร่วมมือสนับสนับสนุนด้านการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในกระบวนการยุติธรรม อันเป็นไปตามนโยบายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม และผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ พัฒนาเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมให้กับบุคลากรภาคีเครือข่ายในกระบวนการยุติธรรม ต่อไป

แชทกับวานหน่อย