ดีเอสไอ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565  ณ เนติบัณฑิตยสภา

published: 25/11/2565 11:12:41 updated: 29/11/2565 13:53:45 755 views   TH
 

ดีเอสไอ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประจำปี 2565 ณ เนติบัณฑิตยสภา

     วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565  นายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  มอบหมายให้นายถิรวัฒน์  ลีเขาสูง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ พร้อมด้วย ข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (วันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565) และรำลีกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร

Lasted Post

Related Post