ดีเอสไอ ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2/6/2563 14:09:09 326 views   TH
 

ดีเอสไอ ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

           วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในฐานะที่ปรึกษา ตามคำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 308/2562 โดยมี พันตำรวจโท สุภัทธ์  ธรรมธนารักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และพันตำรวจโท วิชัย  สุวรรณประเสริฐ  ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับ ความเป็นธรรม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค และหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ให้เกิดความชัดเจน คล่องตัว รวดเร็ว เหมาะสม  เพื่อให้การช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ

 

 

Lasted Post

Related Post