เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ เป็นวิทยากรอบรมการนำระบบภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างของกระทรวงยุติธรรม

26/11/2564 11:33:17 287 views   TH
 

เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ เป็นวิทยากรอบรมการนำระบบภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างของกระทรวงยุติธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ นายไกรศรี สว่างศรี เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ และคณะ ส่วนแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาในการอบรมการนำระบบภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างของกระทรวงยุติธรรม แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงยุติธรรม เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประกอบการวางแผน การบริหารงานก่อสร้างและการตัดสินใจในการบริหารได้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมี พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ กระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

Lasted Post

Related Post