ดีเอสไอ จัดประชุมเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

6/10/2563 11:07:23 161 views   TH
 

ดีเอสไอ จัดประชุมเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 พันตำรวจโท  กรวัชร์  ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  พันตำรวจเอก  อัครพล  บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  และ พันตำรวจโท วิชัย  สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้จัดประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรณีศึกษา การโจมตีระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศของโรงพยาบาลสระบุรี  ณ ห้องประชุม1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย พันตำรวจเอก ญาณพล ยั่งยืน และอาจารย์ปริญญา หอมเอนก พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาเพื่อให้ความเห็นและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อนำไปพัฒนางานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งจากการประชุมได้ข้อสรุปว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษควรต้องวางแผนพัฒนารองรับเกี่ยวกับคดีเทคโนโลยี  ประกอบด้วยการพัฒนาด้านบุคลากรที่ต้องพัฒนาให้บุคลกรมีองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน รวมทั้งการจ้างบุคลการภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมาช่วยเหลือในการทำงานด้านเทคโนโลยี เมื่อพัฒนาด้านบุคลกรแล้วจึงพัฒนาด้านอุปกรณ์เครื่องมือไม่ว่าจะเป็น Hardware หรือ Software และด้านสุดท้ายคือการปรับโครงสร้างกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีหน่วยงานทางด้านเทคโนโลยีหรือ Cyber Crime โดยเฉพาะ เพื่อทำหน้าที่ด้านการสืบสวนเกี่ยวกับคดีเทคโนโลยี และเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและข้อมูลจากการสืบสวนให้กับหน่วยงานอื่น

Lasted Post

Related Post