กรมสอบสวนคดีพิเศษ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันพระราชสมภพ 3 มิถุนายน 2563

2/6/2563 14:53:18 430 views   TH
 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในวันพระราชสมภพ 3 มิถุนายน 2563

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประธานในพิธี พร้อมด้วย พันตำรวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล พันตำรวจโท สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ พันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และข้าราชการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันพระราชสมภพ 3 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น G อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

Lasted Post

Related Post