DSI  ร่วมงานสัปดาห์วันสถาปนากระทรวงยุติธรรม 132 ปี

published: 24/3/2566 18:13:36 updated: 27/3/2566 14:04:02 808 views   TH
 

DSI  ร่วมงานสัปดาห์วันสถาปนากระทรวงยุติธรรม 132 ปี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมงานสัปดาห์วันสถาปนากระทรวงยุติธรรม 132 ปี  ในระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566  โดยพันตำรวจตรี สุริยา  สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย  ณ ห้องรับรองชั้น 2 กระทรวงยุติธรรม เนื่องในวันสถาปนากระทรวง 132 ปี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566  โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 29 คน และมีการจัดนิทรรศการ หัวข้อ การอำนวยความยุติธรรมโดยใช้เทคโนโลยีการสืบสวนทางอากาศ กรณี ชาวเลเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ของส่วนแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ณ บริเวณชั้น 1 หน้าศูนย์อาหารกระทรวงยุติธรรม 

โดยในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม  2566  พันตำรวจตรี สุริยา  สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก วิษณุ  ฉิมตระกูล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมงานเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม 132 ปี  โดยมี นายวิษณุ  เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม 132 ปี และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ  “ก้าวต่อไปกระทรวงยุติธรรมสู่ทศวรรษหน้าในการอํานวยความเป็นธรรม ให้กับประชาชน”

ทั้งนี้ นางพงษ์สวาท  กายอรุณสุทธิ์  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ได้มอบรางวัลเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี 2566 ให้แก่ข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ  จำนวน 4 ราย ได้แก่  นางนนท์นที  โตเขียว  เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์  นางปุณณภา วรรณวรวงศ์  เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ  นางสาวสิริณภัทฒ์  เกตุสุวรรณ  เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ  และนางสาวประภัสสร จันทร์สำโรง เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ  โดยมีบุคคลภายนอก ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ รับรางวัลดังกล่าว จำนวน 2 คน ได้แก่  นายหมวดตรี รณสิทธิ์  พฤกษยาชีวะ ประธานมูลนิธิรณสิทธิ์  และนายกองตรี พิเศษศักดิ์  ภักดีเทวา  กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรูฟเว่น อัลเทอร์เนทีฟ จำกัด  โดยได้มอบโล่รางวัลให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2565 จำนวน 2 คน ได้แก่ นายวรรณชัย พรหมรักษ์ ตำแหน่ง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค สังกัด กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค และนางสาวพยุง มะโหฬาร ตำแหน่ง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ สังกัด กองกฎหมาย

Lasted Post

Related Post