กลุ่มเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง และเกษตรกรดำเนินสะดวก ขอบคุณอธิบดีดีเอสไอ กรณี เข้าตรวจค้น จับกุมผู้ประกอบการผลิตวัตถุอันตรายจากสารพาราควอตฯ หลอกขายเกษตรกร

10/8/2563 15:37:19 204 views   TH
 

กลุ่มเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง และเกษตรกรดำเนินสะดวก

ขอบคุณอธิบดีดีเอสไอ กรณีเข้าตรวจค้น จับกุมผู้ประกอบการ

ผลิตวัตถุอันตรายจากสารพาราควอตฯ หลอกขายเกษตรกร

         ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย พันตำรวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  นายธานินทร์ เปรมปรีดิ์ ผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับกระเช้าผลไม้ และจดหมายแสดงความขอบคุณจากกลุ่มเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง ร่วมกับ เกษตรกรดำเนินสะดวกผู้ปลูกไม้ผล ทางเศรษฐกิจ 8 ชนิด  
         เนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ดำเนินการตรวจค้นและจับกุม กรณี ผู้ประกอบที่ผลิตและจำหน่ายวัตถุอันตราย โดยนำสารพาราควอต หรือสารไกลโพเซล ผสมในผลิตภัณฑ์ชีวภาพอินทรีย์หลอกขายให้ประชาชน เพื่อมิให้เกษตรกรหลงเชื่อจากมิจฉาชีพ และเพื่อให้เกษตรกรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

Lasted Post

Related Post