DSI ประชุมหารือข้อราชการและประสานการปฏิบัติร่วมกับ กองรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานี เพื่อบูรณาการในภารกิจที่เกี่ยวข้องร่วมกัน

14/10/2564 9:20:22 83 views   TH
 

DSI ประชุมหารือข้อราชการและประสานการปฏิบัติร่วมกับ 
กองรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานี เพื่อบูรณาการในภารกิจที่เกี่ยวข้องร่วมกัน

        เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายชยพล สายทวี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ร้อยตำรวจเอก ธรรมวิทย์ แต่งภูมิ รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ บุคลากร ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การต้อนรับ พันเอก เฉลิมชัย สุทธินวล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ปน(ท.) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จว.ปัตตานี ที่ได้ประสานมาเข้าพบ เพื่อประชุมพบปะ/หารือข้อราชการ/ประสานการปฏิบัติ/บูรณาการในภารกิจที่เกี่ยวข้องร่วมกัน พร้อมมอบกระเช้าเป็นของที่ระลึกแก่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้  ณ อาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดปัตตานี