ดีเอสไอร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ ของกระทรวงยุติธรรม

17/11/2563 13:55:28 94 views   TH
 

ดีเอสไอร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ ของกระทรวงยุติธรรม

          วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมประพฤติเป็นเจ้าภาพหลัก ในกิจกรรมจิตอาสาด้านที่ 1 จิตอาสาพัฒนา โดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ ครั้งที่ 2 ณ วัดโตนด ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Lasted Post

Related Post