DSI ต้อนรับ คณะผู้แทน Tiktok สิงคโปร์ เข้าแนะนำตัวและนำเสนอ feature ใหม่ 

17/9/2565 14:23:53 212 views   TH
 

DSI ต้อนรับ คณะผู้แทน Tiktok สิงคโปร์ เข้าแนะนำตัวและนำเสนอ feature ใหม่ 

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 1  ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์  มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอก พลสัณห์ เทิดสงวน ผู้อำนวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ คุณชนิดา คล้ายพันธ์ ผู้ดูแลความสัมพันธ์ภาครัฐ แอพพลิเคชั่น TikTok และคณะจากประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสการเข้าพบแนะนำตัว และแนะนำ feature ใหม่  คือ TikTok Shop  พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงาน ปัญหาทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย การป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและความร่วมมือ ที่จะมีระหว่างกันต่อไปในอนาคต