รองอธิบดี DSI พร้อมด้วย ผอ.กองกิจการอำนวยความยุติธรรม ร่วมสนทนาสดในรายการ สถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ Thai PBS 

published: 15/5/2566 17:56:11 updated: 15/5/2566 17:56:11 731 views   TH
 

รองอธิบดี DSI พร้อมด้วย ผอ.กองกิจการอำนวยความยุติธรรม ร่วมสนทนาสดในรายการ สถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ Thai PBS 

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.05 น. ร้อยตำรวจเอก วิษณุ ฉิมตระกูล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย นายอังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรม ร่วมสนทนาสดในรายการ สถานีประชาชน ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษบูรณาการช่วยเหลือบุคคลไร้รัฐ - ไร้สัญชาติ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายชาคริต ตันพิรุฬห์ นายอำเภอทองผาภูมิ ร่วมให้สัมภาษณ์สดผ่านทางโทรศัพท์ถึงความคืบหน้าและแนวทางการแก้ไขปัญหาบุคคลไร้สัญชาติในพื้นที่

สืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับข้อมูลปัญหาบุคคลไร้สัญชาติจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม 
และได้ดำเนินการให้ความเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง และได้ลงพื้นที่บ้านปิล็อคคี่ ตำบลปิล็อค อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ช่วยเหลือกลุ่มเด็กนักเรียนซึ่งเป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน จำนวน 149 ราย 
และจะดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มพระสงฆ์สามเณรในพื้นที่เป็นลำดับต่อไป โดยบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาสังคมในการค้นหาบุคคลเป้าหมาย และคัดกรองคุณสมบัติในเบื้องต้น โดยพิจารณาจากหลักฐานสำคัญที่ทางสำนักทะเบียนต้องการเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาให้สัญชาติหรือให้สถานะแก่บุคคลเป้าหมายต่อไป

Lasted Post

Related Post

แชทกับวานหน่อย