ผู้บริหาร DSI เข้าร่วมงานกระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานอเมริกา

2/4/2564 15:55:41 73 views   TH
 

ผู้บริหาร DSI เข้าร่วมงานกระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานอเมริกา

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย พันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองของอุปทูตสหรัฐอเมริกา  เนื่องในโอกาสเกษียณอายุงานของคุณประไพพรรณ จันทรสุนทรกุล เจ้าหน้าที่อาวุโสของ สำนักงานรักษาความมั่นคงทางการทูต (Regional Security Office - RSO) สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย โดยมีผู้แทนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ทั้งของไทย และสหรัฐอเมริกา (เช่น FBI, RSO และ HSI) เข้าร่วม ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐ ได้มีความสัมพันธ์อันดีมาโดยตลอด ซึ่งช่วยส่งเสริมความร่วมมือใกล้ชิดระหว่างกัน ทั้งในด้านการสืบสวนสอบสวน การแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าว และการพัฒนาบุคลากร อันนำไปสู่ความสำเร็จในการคลี่คลายคดีสำคัญหลายคดึ