DSI เยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อแสวงหาแนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ร่วมกัน

16/3/2563 9:37:13 318 views   TH
 

DSI เยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อแสวงหาแนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ร่วมกัน

ตามที่ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้อนุมัติให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 72/2562 กรณีหญิงไทยถูกหลอกลวงไปบังคับค้าประเวณี ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบ 2) เดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในคดีพิเศษและดำเนินงานในเชิงการป้องกันมิให้คนไทยตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 พันตำรวจตรี อาริช ทัศน์พันธุ์ รองผู้อำนวยการกองคดีการค้ามนุษย์ ,นายอภิชัย ทองประสม อัยการร่วมสอบสวน และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 72/2562 ประชุมหารือร่วมกับนายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูต และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอาบูดาบี เพื่อแสวงหาแนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ร่วมกัน โดยทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งว่าปัจจุบัน ได้มีหญิงไทยจำนวนไม่น้อย ที่เดินทางมากรุงอาบูดาบี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะมาทำงานค้าประเวณี และมีอีกจำนวนหนึ่งที่ถูกหลอกลวงมา ซึ่งทางสถานเอกอัครราชทูต ได้ให้ความช่วยเหลือและส่งตัวกลับประเทศไทยเป็นจำนวนมาก จึงอยากขอความร่วมมือ ให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เร่งรัดดำเนินการกับขบวนการนายหน้า และเพิ่มมาตรการสกัดกั้น ไม่ให้หญิงไทย ที่มีลักษณะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ถูกหลอกลวงหรือประสงค์เดินทางมาค้าประเวณี ออกนอกประเทศไทยได้ เพราะเรื่องดังกล่าวนำมาซึ่งความเสื่อมเสียของภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งทางคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้ชี้แจงการดำเนินการและผลการดำเนินคดีที่ผ่านมา ว่าสามารถดำเนินคดีกับขบวนการนายหน้าค้ามนุษย์ข้ามชาติ และสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้อย่างเป็นรูปธรรม และจะนำประเด็นดังกล่าวของทางสถานเอกอัครราชทูตกลับไปเป็นแนวทางในการป้องกันต่อไป

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนครดูไบ เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อมูลขบวนการนายหน้าค้ามนุษย์ พฤติกรรมการกระทำความผิด ข้อมูลการจับกุม รวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของทั้งสองประเทศ

 

ในวันที่​ 27​ กุมภาพันธ์ 2563​ ค​ณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานกงสุลไทย ณ นครดูไบ ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงของหญิงไทยและแรงงานไทยในการเดินทางมาทำงานที่ประเทศยูเออี ซึ่งอาจจะถูกหลอกลวงและอาจเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยมีคนไทยที่อาศัยอยู่ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อปัญหาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก