ดีเอสไอ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564

3/5/2564 16:17:14 257 views   TH
 

ดีเอสไอ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564  กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยสำนักงานเลขานุการกรม ได้ดำเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม รวมทั้งตกแต่งสถานที่ ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว และมีการนำเสนอกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  ณ โถงกลางอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ  กรุงเทพมหานคร

 

Documents related

Lasted Post

Related Post