รักษาการอธิบดี DSI เข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 21

published: 28/3/2567 15:40:58 updated: 28/3/2567 19:07:24 674 views   TH
 


     วันนี้ (28 มีนาคม 2567) เวลา 09:30 น. พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก วิษณุ ฉิมตระกูล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ภายใต้หัวข้อ “ยกระดับการบริหารงานยุติธรรมผ่านมาตรฐานสากล” ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2567 ณ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ห้อง Auditorium อาคารปฏิบัติการ ชั้น 6 ในรูปแบบการประชุมผสมผสาน (Online และ Onsite) 

     ในการจัดงานดังกล่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนประชัมพันธ์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ "DSI ร่วมลดความเหลื่อมล้ำ นำความยุติธรรมสู่สังคม" โดยเผยแพร่ภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและภารกิจดำเนินการช่วยเหลือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล และเป็น Quick Win ของกระทรวงยุติธรรม โดยภายในบูทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำเพื่อตอบข้อซักถาม รวมถึงเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับกฎหมายให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบDocuments related