DSI เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ประจำปี 2567 ณ วัดโคนอน

published: 24/5/2567 11:56:07 updated: 24/5/2567 11:56:07 179 views   TH
 


       วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 พันตำรวจตรี ยุทธนา  แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวน 7 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2567 โดยมี นายเสกสรร สุขแสง อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในการเปิดพิธี โดยภายในกิจกรรมได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสี เก็บกวาดบริเวณลานวัด และมอบอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนนักศึกษาโรงเรียนวัดโคนอน ณ วัดโคนอน ภาษีเจริญ บางหว้า  กรุงเทพมหานคร


Documents related

Lasted Post

Related Post