ดีเอสไอ รับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

3/8/2563 15:01:42 166 views   TH
 

ดีเอสไอ รับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

            วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย พันตำรวจโท สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ และ พันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ๔.๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี นายจาดุร อภิชาตบุตร   นายชัยณรงค์ โชไชย และ นางปานจิต จินดากุล ผู้ตรวจประเมินฯ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ก.พ.ร.เข้าตรวจประเมิน ณ พื้นที่การปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้แสดงผลงานและนำเสนอผลงานโดดเด่นของการเป็นราชการ ๔.๐ ในการนำเทคโนลยีดิจิทัล และนำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการทำงาน อาทิ การมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ การป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำกรณีการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (สื่อการเรียนรู้ The Choice)  ระบบบริหารจัดการการสืบสวนสอบสวนคดีแชร์ลูกโซ่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนานวัตกรรม DSI เพื่อบริการประชาชน การพัฒนากระบวนงานเกี่ยวกับการรับเรื่อง  ร้องทุกข์/ร้องเรียนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ นวัตกรรม DSI วานหน่อย : ระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ (Smart Assistants) สำหรับให้บริการประชาชน การพัฒนาประสิทธิภาพระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่องานคดีพิเศษ (ระบบ CI) การพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษด้วยการใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) การพัฒนาระบบ การข่าว I – Base การพัฒนาระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ตและหลักการตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของรัฐ DSI MAP และการหายตัวไปของนายพอละจี หรือบิลลี่ รักจงเจริญ

Lasted Post

Related Post