DSI พบมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ COVID-19 1 ราย เร่งทำความสะอาดฆ่าเชื้อเต็มรูปแบบ พร้อมสั่งกักตัวผู้เกี่ยวข้องลดการแพร่ระบาด

22/4/2564 13:42:45 803 views   TH
 

DSI พบมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ COVID-19 1 ราย เร่งทำความสะอาดฆ่าเชื้อเต็มรูปแบบ
พร้อมสั่งกักตัวผู้เกี่ยวข้องลดการแพร่ระบาด

 

           จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และกระจายไปทุกจังหวัด กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการประกาศให้บุคลากรปฏิบัติงานภายในที่พักอาศัย (Work from home) เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยต้องมีบุคลากรมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม องค์กร และการปฏิบัติงานในการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน

           ล่าสุด วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564) พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่า มีข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 ราย ซึ่งขณะนี้ ได้เข้ารับการรักษาตัวภายในโรงพยาบาลของรัฐแล้ว โดยศูนย์อำนวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เร่งดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อเต็มรูปแบบในพื้นที่สำนักงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ตั้งอยู่ชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) โดยในวันที่ 23 เมษายน 2564 จะปิดทำการสำนักงานดังกล่าว เป็นเวลา 1 วัน เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อเต็มรูปแบบอีกครั้ง ตามแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ทำการกักตัวและให้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย เป็นเวลา 14 วัน โดยกำชับให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อคนรอบข้าง และต่อสังคม พร้อมทั้งได้ประสานงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อจัดส่งแพทย์มาทำการตรวจเชื้อให้กับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในวันที่ 26 เมษายน 2564 และวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 โดยได้รับการสนับสนุนชุดอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE จาก ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

           สำหรับ Timeline ของผู้ติดเชื้อรายดังกล่าว ย้อนหลัง 14 วัน มีดังนี้

                      วันที่ 7 - 9 เมษายน 2564 : บ้านพัก – ที่ทำงาน - บ้านพัก

                      วันที่ 10 - 15 เมษายน 2564 : บ้านพัก

                      วันที่ 16 เมษายน 2564 : บ้านพัก - ที่ทำงาน - บ้านพัก

                      วันที่ 17-18 เมษายน 2564 : บ้านพัก

                      วันที่ 19 เมษายน 2564 : บ้านพัก - ที่ทำงาน – บ้านพัก (บุตรชายตรวจพบเชื้อ)

                      วันที่ 20 เมษายน 2564 : กักตัวที่บ้านพัก

                      วันที่ 21 เมษายน 2564 : เดินทางไปตรวจเชื้อที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

                      วันที่ 22 เมษายน 2564 : ผลตรวจพบเชื้อ และเข้ารับการรักษาตัวภายในโรงพยาบาลของรัฐ

           หมายเหตุ : บ้านพักย่านโชคชัย 4, ที่ทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ ชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)

           ด้าน พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการระวังป้องกันการแพร่ระบาดภายในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้เตรียมการและใช้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด ฯ อย่างเข้มแข็งมาตั้งแต่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดแล้ว ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นที่ส่วนรวมในอาคาร การกำหนดให้ใช้หน้ากากอนามัย รวมถึงรณรงค์เกี่ยวกับระยะห่างทางสังคมในการปฏิบัติงาน โดยกำชับให้บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด จึงทำให้โอกาสที่เชื้อจะแพร่กระจายภายในองค์กรมีน้อยลง

           ส่วนของการปฏิบัติงานนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการใช้ระบบการปฏิบัติงานบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งรองรับการปฏิบัติงานจากนอกที่ตั้งเป็นปกติอยู่แล้ว ไม่ว่าเป็นระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงาน (Data Warehouse) ระบบบริหารงานคดีพิเศษ (Case Management) หรือสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้โดยที่ไม่แตกต่างกับการเข้าปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน รวมทั้งสามารถระดมสรรพกำลัง เพื่อปฏิบัติงานได้ทันทีที่มีความจำเป็น

           อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ในระหว่างนี้ หากประชาชนมีความจำเป็นต้องติดต่อราชการกับกรมสอบสวนคดีพิเศษยังสามารถเดินทางมาติดต่อได้ แต่หากไม่จำเป็นต้องพบปะเจ้าหน้าที่โดยตรง หรือไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน  ท่านสามารถใช้การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางอื่นที่ได้จัดทำไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เช่น สายด่วน DSI Call Center 1202 (โทร.ฟรีทั่วประเทศ) หรือส่งจดหมายมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขที่ 128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

************************************************

ลงวันที่ 22 เมษายน 2564                                                       

Documents related

Lasted Post

Related Post