เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

published: 1/4/2566 18:16:32 updated: 1/4/2566 18:17:36 404 views   TH
 

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ให้นโยบายแก่ข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ทุกคนมุ่งมั่นทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง และขอเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้แก่ 

1.นายวรรณชัย พรหมรักษ์ ตำแหน่ง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค สังกัด กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค 

2.นางสาวพยุง มะโหฬาร ตำแหน่ง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ สังกัด กองกฎหมาย

 

 

วันที่ 1 เมษายน 2566

วันข้าราชการพลเรือน

Lasted Post

Related Post

แชทกับวานหน่อย