ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายการจ้างประดับตกแต่งอาคารสถานที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

published: 14/6/2567 13:20:41 updated: 14/6/2567 13:20:41 82 views   TH
 

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายการจ้างประดับตกแต่งอาคารสถานที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

Documents related

Lasted Post

Related Post