ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 562 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

published: 11/6/2567 17:48:58 updated: 11/6/2567 17:48:58 143 views   TH
 

ประกาศตามเอกสารแนบ

Documents related

Lasted Post

Related Post