ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กประสิทธิภาพสูง พร้อมระบบการจัดการข้อมูลจากอากาศยานไร้คนขับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 โครงการ (ครั้งที่ 2)

published: 11/6/2567 11:05:14 updated: 11/6/2567 11:05:14 153 views   TH
 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กประสิทธิภาพสูง พร้อมระบบการจัดการข้อมูลจากอากาศยานไร้คนขับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 โครงการ (ครั้งที่ 2)

ตามเอกสารแนบ

Documents related

Lasted Post

Related Post