ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายการจัดซื้อ “ฮาร์ดดิสก์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex 990” จำนวน 1 อัน และ “ฮาร์ดดิสก์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ยี่ห้อ Dell รุ่น Latitude E6430” จำนวน 1 อัน

published: 4/6/2567 15:40:10 updated: 4/6/2567 15:40:10 91 views   TH
 

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายการจัดซื้อ “ฮาร์ดดิสก์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Dell  รุ่น Optiplex 990” จำนวน 1 อัน และ “ฮาร์ดดิสก์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ยี่ห้อ Dell  รุ่น Latitude E6430” จำนวน 1 อัน

Documents related

Lasted Post

Related Post