ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ โครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กประสิทธิภาพสูงพร้อมระบบการจัดการข้อมูลจากอากาศยานไร้คนขับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

published: 4/6/2567 15:15:46 updated: 4/6/2567 15:15:46 116 views   TH
 

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ โครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กประสิทธิภาพสูงพร้อมระบบการจัดการข้อมูลจากอากาศยานไร้คนขับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

Documents related

Lasted Post

Related Post