ยกเลิกประกวดราคาการจัดซื้อ รายการ โครงการปรับปรุงศูนย์สำรองข้อมูล (DR SITE) กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

published: 4/6/2567 14:42:35 updated: 4/6/2567 14:42:35 119 views   TH
 

ยกเลิกประกวดราคาการจัดซื้อ รายการ โครงการปรับปรุงศูนย์สำรองข้อมูล (DR SITE) กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

Documents related

Lasted Post

Related Post