ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 110 เครื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

published: 29/5/2567 15:49:08 updated: 29/5/2567 15:49:08 142 views   TH
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 110 เครื่อง                            ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Documents related

Lasted Post

Related Post